Forsiden Havna Våre havner

Våre havner

Sist oppdatert 22.07.2016
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Selskapet drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur langs Trøndelagskysten for både shippingvirksomhet, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trykk på kartet under for mer informasjon om havnedriften i hver av eierkommunene.
    Orkanger Havn Trondheim Havn Muruvik Havn Småland havn Levanger havn Småland havn Inderøy Verran Mosvik småbåthavn Steinkjer Verran Leksvik Frøya Namsos