Verftsbrua (Blomsterbrua)

Sist oppdatert 16.06.2009
Verftsbrua
Verftsbrua (Blomsterbrua).
 Byggeår
2003
 Seilingshøyde 6,0
 Seilingsbredde
12,5
 Seilingsdybde
 Bredde kjørebane
4,5
 Akseltrykk (tonn)

 Type
Gang- og sykkelbru

Se for øvrig egen side for bruåpningstider.