Forsiden Utvikling Rapporter Vareeiernes godsstrømmer

Vareeiernes godsstrømmer

Sist oppdatert 07.09.2017
Distribusjon i Trondheim by

Mars 2009

Distribusjon i Trondheim by: Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid

Rapporten kartlegger utfordringene distributørene har i sin daglige gjennomføring med å levere og hente varer i byen. Kartleggingen har avdekket og systematisert transportnæringens syn på konsekvensene av de samferdselstiltak som er gjort, og næringens synspunkter på hvordan forholdene kan legges enda bedre til rette.

Det er Trondheim kommune, Statens Vegvesen, Næringsforeningen i Trondheim og Trondheim Havn som står bak undersøkelsen.
Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Juni 2008

Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Dette prosjektet kartlegger varestrømmer og næringstransporter i og rundt Stjørdal. Undersøkelsen viser at det er et stort potensial for å effektivisere varetransporter, både med tanke på kostnader, leveringspålitelighet og vareflyt.

Rapporten er basert på en intervjurunde med 20 utvalgte bedrifter i stjørdalsområdet. Prosjektet ble initiert av Trondheim Havn i samarbeid med Stjørdal Næringsforum og Stjørdal kommune.
Interessentkartlegging. Næringsvirksomheter på Nyhavna i Trondheim.

Mars 2008

Interessentkartlegging. Næringsvirksomheter på Nyhavna

Trondheim Havn har i samarbeid med LO, NHO og Næringsforeningen i Trondheim gjennomført en kartlegging av næringsvirksomhetene på Nyhavna.

Kartleggingen tar også for seg to bedrifter, Trondheim Maritime Senter og Norsk Stål, som på hver sin måte representerer næringslivet og utviklingsmuligheter på Nyhavna.