Utvikling og prosjekter

Sist oppdatert 02.08.2018
Trondheim Havn er involvert i mange prosjekter, som både er store og små i omfang. På denne siden finner du et utvalg av noen av dem. 

Havneutvikling
har et langt perspektiv, og det er viktig å kunne planlegge arealbruk slik at havn og næring kan utvikle seg til beste for transport og næringsliv. Samtidig er det viktig at denne utviklingen påfører så lite ulempe som mulig. 

Fremtidige knutepunkter
for sjøtransport er vårt viktigste fokus i fremtidsplanleggingen. Med utgangspunkt i et tverrpolitisk mål om å overføre gods fra vei til bane og båt arbeider Trondheim Havn for å konsentrere gods gjennom sterke knutepunkter ved sjøen, med god tilknytning til både bane og vei. En havneutbygging av Grønøra Vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i arbeidet med dette.


Uterom Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon er en plan for omforming av utearealene i området.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA er et samarbeidsnettverk for aktører i trøndelagsregionen som drar nytte av cruiseanløpene i Trondheim. Nettverket arbeider for økt cruisetrafikk. Vi har vært en sentral pådriver i nettverket.

Det nye utskipningsanlegget for kalkstein på Verdal er et samarbeid som Trondheim Havn har med Norcem og Verdalskalk. Les mer i lenken om anlegget som vil gjøre det mulig å øke uttak og utskipning av den unike kalkforekomsten som finnes i Tromsdalen, Verdal. I denne artikkelen kan du lese mer om når man forventer å sette i gang arbeidet.

Den nye tømmer- og flerbrukskaia på Namsos har offisiell åpning i starten av 2018, og har allerede begynt å ta imot tømmerbåter. Økt areal vil tillate større skip og mer effektiv utnyttelse av regionens omfattende tømmerressurser, og forenkle håndteringen av skogsvirke inn og ut av området.