Strømforhold

Sist oppdatert 04.11.2016
Grønøra Vest, utløpet av Skjenaldelva

Norconsult har gjennomført miljøvurderinger av utbygging av havn på Grønøra Vest på Orkanger. Det er spesielt naturvernområdet på innsiden av utbygningen,ved utløpet av Skjenaldelva, som er fokus for dette arbeidet. Et viktig aspekt ved miljøvurderingen er om utbygningen vil påvirke lokale vann- og strømforhold. Denne rapporten inneholder en kvalitativ vurdering av hvordan disse forholdene er i det aktuelle området per i dag. Gjennomgangen er gjort basert på tilgjengelige data som flyfoto, tidevannstabeller og vannføringsdata, samt en befaring på stedet.

Konklusjon


Konklusjon er at situasjonen for strøm og salinitet i naturvernområdet vil være nær identisk med dagens situasjon etter utbygningen. De delene av området som vannet «benytter» blokkeres ikke signifikant av den planlagte utbygningen.

Dokumenter

  Strømvurdering