Forsiden Utvikling Cruisenettverket

Trondheim Cruise Network

Sist oppdatert 04.01.2019
Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA (TCNM) er et cruisenettverk for private så vel som offentlige aktører i trøndelagsregionen med direkte eller indirekte nytte av cruisetrafikk til Trondheim. Nettverket ble etablert som samvirkeforetak i 2010.

TCNM skal arbeide for et bedret cruiseprodukt for Trøndelag, med følgende overordnede mål:
  • Innen 2016 skal Trondheim ha økt 20 prosent i antall passasjerer fra året før
  • Innen 2017 skal Trondheim ha økt ytterligere 20 prosent i antall passasjerer fra året før
  • Innen 2018 skal Trondheim ha passert 150.000 passasjerer og økt antall cruiseanløp i lavsesong
  • Sørge for at Hurtigruten fortsetter å anløpe Trondheim
Virksomheter som kan være interessert i å delta i nettverket kan ta kontakt med styreleder Petra Sestak (tlf. 905 52 422).

Se for øvrig nyhetsoppdateringer relatert til Trondheim Cruise Network Mid-Norway og besøk gjerne vår Facebookside for mer informasjon om cruisetrafikken i Trondheim. 

Cruise