Forsiden Havna Trident Juncture

Trident Juncture 18: Dette skjer i havna

Trondheim Havn tilrettelegger for gjennomføring av militærøvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen er en viktig test av det norske totalforsvaret, og våre havner i Trøndelag vil være sentrale knutepunkt for NATO's logistikk. Det betyr at det vil bli noen restriksjoner på våre havner som følge av ekstra sikkerhetstiltak under øvelsen.


Kort om Trident Juncture 18


I perioden 25.oktober til 7.november gjennomfører NATO den største militære øvelsen på flere år. 40 000 soldater fra 30 land deltar med 70 skip, 130 luftfartøy og 10 000 kjøretøy. Den militære aktiviteten vil foregå i Midt- og Sørøst-Norge, og være synlig i trafikkbildet. Se mer om øvelsen her.


Praktisk informasjon


Det kan tidvis bli ekstra vakthold og økt trafikk inn og ut av våre havneområder som følge av Trident Juncture. Flere veistrekk vil merke ekstra belastning, og i Trøndelag blir E6 Hjerkinn - Skogn, E39 Klett – Molde, fylkesveg 30 Støren – Tynset, fylkesveg 31 Røros – Vauldalen, fylkesveg 65 Orkanger - Surnadalsøra og riksveg 3 Ulsberg – Elverum mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen. Se mer på Statens vegvesen sine nettsider.

Se også: Slik forholder du deg dersom du møter en militær kolonne på veien.


Utvis aktsomhet i havneområdene

Havneområdene er områder med tidvis mye aktivitet, både fra kommersiell godstransport, industrivirksomhet og annen trafikk. Vi oppfordrer skuelystne om å utvise aktsomhet når de ferdes i havneområdene, og respektere fartøybesetningens restriksjoner.

Under følger informasjon om praktiske forhold som berører deg som kunde og besøkende i våre havneområder. Denne informasjonen vil løpende oppdateres under øvelsen.

Media bes kontakte Forsvarets pressesenterTrondheim 

24. oktober - 

Under den pågående NATO-øvelsen vil deler av NATO-flåten tidvis ta turen inn til Trondheim for forsyninger. Vi gjør oppmerksomme på at det i denne forbindelse vil være ekstra vakthold og begrenset tilgang til noen av våre kaier i det aktuelle tidsrommet. 


Orkanger

31.november - 1.oktober

Samtidig med den store NATO-øvelsen Trident Juncture, avholdes en nasjonal helseøvelse i Trøndelag. Orkanger havn spiller en sentral rolle i øvelsen, og vil i perioden 31.oktober til 1.november omfattes av sikringsnivå 3.

Delen som berører Orkanger Havn, skal foregå den 1. november mellom kl 09.00 og kl.10.30 men sikringsnivået vil tre i kraft allerede dagen før.  Dette vil som føre til at all trafikk og personell vil bli kontrollert, og ledet gjennom hovedgate B, ved administrasjonsbygg. Dette vil bli organisert av HV 12 Orkdal. All trafikk må opphøre i denne perioden, inkludert lasting og lossing av skip.Stjørdal

22. oktober -  1.november

Det blir økt vakthold og begrenset tilgang til havna i forbindelse med øvelsen. Kun godkjent personell får tilgang til havneområdene.

Demonstrasjon av NATO-styrke
Det vil gjennomføres demonstrasjoner av NATOs styrker på Stjørdal havn på følgende tidspunkt: 
  • 29.oktober kl. 09.00, kl.12.00 og kl.14.00
  • 30.oktober kl. 09.00
  • 31.oktober kl.09.00, kl. 12.00 og kl. 14.00
I tillegg vil en egen demonstrasjon gjennomføres for spesielt inviterte den 30.oktober fra kl. 11.00 - kl.15.00.

Trondheim

19.-24.oktober

Pre-sail Conference for NATOs maritime sørstyrke holdes i Trondheim. 16 marinefartøy, inkludert to ubåter, ventes til Trondheim Havn i denne perioden. Drøyt 3000 marinesoldater deltar under konferansen. Havneområdene vil være operative, men noe begrensinger kan påregnes. Publikum oppfordres til å utvise aktsomhet.


Verdal

15.oktober

Lasteskipet Fiona Seaways losset 515 militære kjøretøy på ro-ro-kai i Verdal. Skipet skulle opprinnelig gå til Fiborgtangen men mistet ankeret og kunne derfor ikke legge til kai i Skogn som opprinnelig planlagt.Trondheim

11.oktober

Det er ventet at Kvitnos vil anløpe Pir 1 med omlag 33 flak med militært utsyr, samt 20 containere. Dette utstyret er smittefritt og vil lastes opp og kjøres ut i kolonner direkte.

I denne forbindelse vil Pir 1 samt deler av Pir 2 ha redusert fremkommelighet, og det vil være økt vakthold som følge av den militære aktiviteten i havneområdet. Hurtigrutetrafikken samt tilgang til Hurtigrutekaia under Huritgrutens anløp vil gå som normalt.
Stjørdal

10.oktober

Samskip Challenger losser i overkant av 60 containere med militært utstyr som skal benyttes under øvelsen. Ustyret sjekkes for eventuell smitte, vasket og desinfisert før det føres videre i kolonne fra området.

Det er ventet at skipet forlater kai samme dag.
Orkanger

28.september - 7.november

Trykk her for større kart.
Kai 4, øst for rørgata, er avsatt til NATO under øvelsen og vil ha ekstra vakthold. Vestsiden av området vil fortsatt være tilgjengelig for normal drift innenfor normal ISPS-sikring. Det kan tidvis bli begrenset bevegelighet, også på vestsiden, grunnet øvelsen. Adganskontrollen vil bli skjerpet. Trykk på kart til høyre for større bilde.

Mandag 1.oktober vil det foregå lossing på kai 4 og kai 2. Det kan bli noe begrenset tilgang på havneområdet som følge av dette.

Kontakt

For nærmere informasjon om praktiske forhold som berører deg som kunde, kontakt driftsleder Bjørn Steinshaug, tlf: 915 47 466 | steinshaug@trondheimhavn.no