Forsiden Utvikling Tømmerkai/flerbrukskai Namsos

Tømmerkai/flerbrukskai Namsos

Sist oppdatert 04.12.2017


Tømmerkai Namsos

Namsos er et sentralt knutepunkt for store tømmerressurser i regionen, og den nye tømmer- og flerbrukskaien (tidligere Kiskaia) vil sikre en effektiv og rasjonell håndtering av skogsvirke inn og ut av regionen.

Arbeidet startet i midten av juni 2017, og vil offisielt åpnes i starten av 2018. Allerede har de første tømmerbåtene anløpt, selv om noe mindre arbeid fortsatt gjenstår.

Om lag 400 meter stålrør har blitt boret ned i Namsenfjorden for å utvide arealet med 24 meter. Med økt areal kan havna i Namsos håndtere mer gods, og ta imot langt større skip enn tidligere. 

«Nye Kiskaia» har hatt en kostnadsramme på 17 millioner, hvorav 1,8 millioner er finansiert av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og 9 millioner av Statens landbruksforvaltning. De øvrige kostnadene har Trondheim Havn stått for.

Sluttbefaring på området ble utført 30. november 2017, som Trondheim Havn tidligere har meldt på sine nyhetssider.