Korttidsleie av areal

Vi tilbyr korttidsleie av areal for mellomlagring av gods.

Vilkår for leie

1. Avtale skal inngås før gods eller utstyr utplasseres. Gods og utstyr skal oppstilles innenfor avtalt areal.

2. Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende rydding/rengjøring kan bli utført av Trondheim Havn som vil belaste vareeier/operatør for kostnadene.

3. Korttidsleie gjelder normalt for arealer inntil 500 m2 og inntil 4 uker. Utover det, eller om Trondheim Havn krever det, skal det inngås ordinære leiekontrakter.

4. For bruk av areal uten avtale, eller ut over avtalt mengde kan Trondheim Havn ilegge arealvederlag per døgn.

Fant du det du lette etter?