ISPS-kurs

Havneanlegg som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr at enkelte havneområder vil være avgrenset, inngjerdet og kontrollert. Alle må vise godkjent adgangskort og ha gjennomført kurs i ISPS-koden for å komme inn på en ISPS-terminal.

Hva er ISPS-sikring?

ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code) ble vedtatt 12-12-2002 av FN’s sjøfartsorganisasjon IMO.  Formålet er å beskytte fartøyer, besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger.
Havneanlegg som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent, det vil si avgrenset, inngjerdet og kontrollert. Alle må vise godkjent adgangskort og ha gjennomført kurs i ISPS koden for å komme inn på en ISPS terminal. Operatørene på havneterminalen klarerer sine kunder og besøkende. Dette betyr at områdene som omfattes av ISPS i utgangspunktet er lukket for publikum.

Nettbasert kurs

Seamless tilbyr nettbaserte kurs i ISPS-koden som gir grunnleggende innføring i havne- og terminalsikring. Med godkjent ISPS-kurs gis man adgang til ISPS-havneanlegg i hele verden.

Se nærmere informasjon og få tilgang til nettbasert kurs her.