Betingelser for bruk av Verdal havn

For at vi skal kunne avvikle havnedriften på en sikker og effektiv måte skal fartøy som skal anløpe Verdal havn melde fra om ETA, ønsket kaiplass, liggetid og annen relevant informasjon til havnen så tidlig som mulig.

Bestille tjenester

Anløp meldes inn til 74 07 54 00 | E-post: post.verdal@trondheimhavn.no

Havnen vil tildele kaiplass i forkant av fartøyets ankomst til Verdal havn basert på sikker og effektiv havnedrift. Havnen kan til enhver tid gjøre endringer på tildelt kaiplass.
Bestilling av fortøyning, løskast og vann skal skje skriftlig innen klokken 12 forutgående virkedag. Vannuttakene har NOR- kobling. Det er mulig å låne overgang til Storz- kobling.
Fartøyene må benytte egne slanger til vannfylling. Priser på anløpsavgift, kaivederlag, ISPS-gebyr, avfallsgebyr, fortøyning/løskast og vannlevering finnes i
Trondheim Havns havneregulativ.

Se betingelser for bruk av_Trondheim Havn Verdal_2018 

 

Fant du det du lette etter?