Forsiden Om oss Strategi

Strategi

Sist oppdatert 21.10.2015
Strategiplan 2014–2017 ble vedtatt av styret i Trondheim Havn 5. mars 2014.

Visjon:

Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport


Forretningsidé:
 
  • Vi skal være drivende og nytenkende innen effektiv og konkurransedyktig sjøtransport.
  • Vi skal sikre en god verdiutvikling av vår eiendomsmasse gjennom en aktiv forvaltning og utvikling.
  • By- og samfunnsutviklingshensyn skal ivaretas i tett samarbeid med våre respektive eierkommuner, innenfor rammene av det som er forenlig med vår kjernevirksomhet.

Strategiplan 2014-2017