Støtte gitt

Sist oppdatert 28.08.2018
Kystens Arv

Bygging av jekt
Stiftelsen HAV på Fosen bygger en «gammeldags» jekt som skal være en læringsarena for barn, unge og voksne hvor sjømannskap og det å bli glad i natur og miljø prioriteres.
Jekta blir på 42 ft med 18 køyeplasser og skal sjøsettes på båtbyggeriet ved Kystens Arv St. Hans-aften 2019.  Den vil ha base i Hasselvika ytterst i Trondheimsfjorden.

Å bygge en havgående jekt har ikke vært gjort på over hundre år. Jektene ble i tidligere tider i stor grad masseprodusert i Innherredsbygdene og var det transportmiddelet som bandt fjord og kystregionene sammen.

Den første registrerte beskrivelse av jekta (eller «den sorte iacct») finnes i et brev fra 1526. Jekta var typisk på rundt 50 ft åpen, altså uten dekk, og hadde 1 mast med et råsegl. Mannskap var skipper + 1 til 2 mann. Lasteevne var normalt 300  tønner ( a ca 100 ltr). Lasten var typisk trelast, ved, salt foruten fiskeprodukter. I år 1800 hadde Trondheim 8832 innbyggere og trengte tilførsel av livsnødvendigheter. Bare på «Inderøens Fogederi» var det registrert 68 jekter. Senere vokste jektefarten i takt med Lofotfiske. På 5 år fra 1856 til 1860 ble det bygget til sammen 75 jekter på Innherred fra Beistad til Leksvik hvor tømmer av riktig dimensjon var tilgjengelig nær sjøen.

Jektefarten holdt seg helt frem til 1900 tallet. Det er nå svært få om noen jekter av denne type flytende. Stiftelsen Skoleskibet Tordenskiold støtter ivaretakelse av håndverkstradisjonene og synes kobling mot læring om sjømannskap og miljø for dagens unger er prisverdig.

Tonje Clausen

Ingrid Aagesen: Stipend til gjennomføring av VG2 på A+ World Academy på Skoleskipet "Sørlandet"
"Her på Sørlandet går alt fint. Dagene er veldig lange og krevende, men også veldig gøye og lærerike! Vi er 60 studenter fra hele verden som bor sammen på Fullriggeren Sørlandet skoleåret 17/18 samtidig som vi seiler rundt i verden og går på skole. Flesteparten av elevene dette året er norske, men vi har ca. 10 internasjonale studenter fra ulike land som Colombia, USA og Kina. Alt i alt er vi 32 jenter og 28 gutter. Jeg, sammen med de andre norske studentene, tar VG2 ombord. All informasjon, undervisning, kommunikasjon og seiling forgår på engelsk. Jeg må bare få si tusen takk for stipendet jeg får fra dere, det settes ubeskrivelig stor pris på!"

Kystlaget

Stiftelsen Tordenskiold støtter reetablering av smie
- Vi er meget glade for å få muligheten til å drive smia og videreføre håndverkstradisjoner og formidle kunnskap som fortsatt er etterspurte, sier Egil Eide, høvedsmann i Kystlaget i Trondheim. - Vi ønsker å drive smia på en publikumsvennlig måte, slik at folk kan få se og oppleve smiing i praksis. Vi kommer til å kjøre kurs og ha åpne dager i smia. Dette er faktisk en av de få om ikke den eneste smia igjen i Trondheim som er tilgjengelig for publikum.

Gamle Dampen - Hansteen

SDS «Hansteen» er gitt stønad til bygging av lettbåt etter gamle tegninger. Lettbåten henger i davitene på «Hansteen».

Redningsselskapet

Stønad gitt til NSSR/Sjøvettopplæring av barn ved bruk av bla. «Elias».

Trondhjems seilforening

Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold støttet Trondhjems Seilforening i forbindelse med kjøp av sikringsbåt.
Båten ble kjøpt, og var klar til bruk ved sesongstarten i 2014. 

Sjøfartsmuseet

Trondhjems Sjøfartsmuseum er en del av MiST, og museets hovedoppgave er å ta vare på, synliggjøre og formidle den maritime historien til Trondheim og omegn. Museet ble etablert i 1920 og består av to basisutstillinger, hvorav den ene er finansiert med hjelp av midler fra Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold. Museet egner seg svært godt for både små og store. 

Sjømannslivet om bord i seilskutene var preget av hardt arbeid, lange arbeidsdager, kummerlige boforhold og ofte dårlig mat. Utstillingen om seilskutetida er knyttet til to tema; på den ene siden til sjømannslivet, og på den andre siden til Trondheim som sjøfartsby. Fra slutten av 1500-tallet ble Trondheim en viktig handelsby, først handel med fisk, deretter tømmer, og fra rundt 1650 også kobber. En del av utstillinga tar for seg «Det sanselige 1700-tall» som beskriver import og eksport av ulike varer, særlig krydder. Mange nye innflyttere, impulser og varer nådde Trondheim i denne tiden. Fra omkring 1700 og omtrent 150 år fremover hadde bryggene langs Nidelva en sentral posisjon gjennom Trondheims tusenårige historie. 

En del av denne utstillingen er spesielt tilrettelagt for barn. Her formidles seilskutetida på en barnevennlig måte, og her finnes et lek- og læranlegg med skoleskipet Tordenskjold som utgangspunkt for ulike oppgaver. Skipsrotta Sivert trenger hjelp. Han skal få til noen vanskelige knuter, og han må finne ut hvor er babord og hvor er styrbord. Han må ha også hjelp til å klatre i riggen og hvordan skal han få dreid roret slik at skuta havner på rett kjøl? Og viktigst av alt; han må finne det hemmelige rommet.

UiO
Ragnhild Hutchison, Norsk lokalhistorisk institutt. Støtte til studie av gamle toll-lister fra Trondheim Havn og andre nøkkelhavner i landet.

Nettsiden for prosjektet.

Sjøvettutvalget

Stønader gitt til Sjøvettutvalget/NSSR for opplæring i sjøvett og sjømannskap til ungdom