Forsiden Utvikling Kalkanlegg Verdal Stjern Entreprenør tildelt kontrakten

Stjern Entreprenør tildelt kontrakten

Sist oppdatert 19.06.2018
Stjern Entreprenør AS skal bygge anlegget for utskiping av kalk på Verdal


Etter at fem prekvalifiserte entreprenører var invitert videre i konkurransen, ble Stjern Entreprenør AS fra Åfjord vurdert til å ha det beste tilbudet, og har fått totalentreprisen for bygging av nytt havneanlegg for kalkutskiping på Verdal. 

Kontrakten er tildelt Stjern Entreprenør AS som har tilbudt det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Tilbudet er evaluert med tildelingskriteriene pris, som er vektlagt 50 %, kvalitet 30 % og gjennomføringsplan 20 %.


Helge Stjern og havnedirektør i Trondheim Havn, Knut Thomas Kusslid.

Partene møttes denne uken i Trondheim Havns lokaler for å optimalisere den tilbudte løsningen gjennom en samspillsfase. Utformingen av anlegget og gjennomføring av byggingen vil bli drøftet og kvalitetssikret opp mot sluttbrukernes behov og Verdal havn sin aktivitet i anleggsperioden. Endelig kontraktsinngåelse skjer i juni.

Følger tidsskjemaet
Forholdene ligger til rette for å komme i gang med anleggsarbeidet i september, og man følger dermed den opprinnelige planen for gjennomføring av prosjektet. 


Fra venstre: Eskil Pedersen, Helge Stjern, Trond Kaasa, Knut Thomas Kusslid, Håkon Mork

Stjern Entreprenør AS har hovedkontor på Monstad i Åfjord, og har siden oppstarten i 1953 vært engasjert i flere store oppdrag i Midt-Norge, med arbeid blant annet med nybygget til Trøndelag teater, Fosen videregående skole og mange andre prosjekter i Trøndelag. Stjern Entreprenør AS har en sterk posisjon i Midt Norge, og har med seg Norconsult som prosjekterende, Johs. Syltern AS, Fundamentering AS, Elman Verdal AS og Lafopa industrier AS som underentreprenører.