Statistikk over skipstrafikken

Sist oppdatert 07.09.2017
Her finner du den historiske oversikten over den samlede trafikken i havnene våre.

Parameterene er antall anløp, samlet last og samlet bruttotonnasje.


Anløp Godsmengde
(i millioner tonn)
Bruttotonnasje
(i millioner tonn)
2013* 5 162
3,86
19,9
2012
4 459
2,00 17,7
2011 4 648
2,07
15,6
2010
4 561
2,07 16,5
2009 4 274
1,58 15,7
2008
4 717
1,94 16,8
2007 4 685
1,90 15,6
2006
4 673
1,83 15,1
2005 4 591 1,66
15,6
2004
4 956 1,55 16,1
2003 4 672 1,45 15,1
2002
4 576 1,22 14,1
2001 4 535 1,33 13,4
2000
4 577 1,24 13,3
1999 4 718
1,25 12,8
1998
4 972 1,34 12,7
1997 5 543 1,30 12,9
1996
5 044 1,40 9,4
1995 5 073
1,27 9,0
1994
5 050 1,31 8,2
1993 4 956
1,20 6,6
1992
4 850 1,18 6,0
1991 4 119
1,24 4,8
1990

1,45
1987
1,66
1985

1,50
1982
1,79
1980

2,28
1970
2,70


*Fra 1.1.13 ble gamle Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS slått sammen til Trondheim Havn IKS.