Snøtømming

Det er ikke tillatt å tømme tilkjørt snø eller annen masse over kai i Trondheim Havns havneområder. En dispensasjon fra forbudet må søkes hos Fylkesmannen.

Det har tidligere vært tillatt å dumpe tilkjørt snø eller masse i fjorden ved Trondheim Havn. Dette er ikke lengre tillatt jamfør Forurensningsforskriften. 

Dispensasjon må søkes

Trondheim Havn kan ikke gi tillatelse uten dispensasjon fra Forurensningsforskriften ved Fylkesmannen. Søknad sendes til Fylkesmannen-  og Fylkesmannens tillatelse må foreligge før en tidfestet avtale etter vilkår med Trondheim havn kan inngås. 

Kaiområdene er kameraovervåket og en eventuell overtredelse vil bli anmeldt.  


Snøtipping på Turistskipskaia