Snøtømming

Sist oppdatert 14.09.2017
Kai 68, Turistskipskaia, kan etableres som offentlig snøtippeplass. Snøtømming kan kun skje etter avtale, og forutsatt at gjeldende retningslinjer følges.

Avtale
All tømming av snø skal skje etter avtale med Havnevakt og innmeldes før snøtømming utføres grunnet hensyn til skipstrafikk i området. Ta kontakt med Havnevakt på tlf: 911 12 600,  eller på. e-post: havnevakt@trondheimhavn.no for nærmere informasjon om avtale.


Loggføring
All snø som tømmes ved kai 68 skal loggføres med opplysning om volum, hvor snøen kommer fra og lagringsperiode.


Miljøkrav

Det er ikke tillatt å tømme forurenset snø eller annen forurenset masse i fjorden. Hver enkelt er ansvarlig for at snø som skal tømmes ved kai oppfyller alle miljøkrav i henhold til Forurensningsforskriften .


Annet avfall henvises til andre mottaksordninger.

Trafikkhensyn
Det er ikke tillatt å tømme snø som inneholder isklumper, tauverk eller annet som kan hindre skipstrafikken i området.

Anvist område
Snøtømming skal kun skje på anvist område ved kai 68.  Det er ikke tillatt å tømme snø andre steder i havneområdet, eller ved ISPS-anløp på kai 68.


Orden og renhold
Den som benytter kai 68 til snøtømming er ansvarlig for å tilse at kaiområdet etterlates ryddig og klart for videre bruk.

Snøtipping på Turistskipskaia
Snøtipping fra kai 68 på Brattøra.