Småbåthavn på Stjørdal

Sist oppdatert 05.08.2010
På Stjørdal er havna for fritidsbåter privat drevet av Stjørdal Båtforening.

Småtbåhavna på Stjørdal
Småbåthavna på Stjørdal.