Småbåthavn på Orkanger

Sist oppdatert 12.12.2011
På Orkanger er havna for fritidsbåter privat drevet av Båtklubben Terna.

Terna småbåthavn
Småbåthavna på Orkanger, 2007.