Skipsavfall

Sist oppdatert 07.09.2017
Vi verner det ytre miljø ved å sikre tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havna.

Du kan få deklarasjonsskjema for farlig avfall ved å henvende deg til havnevakta.

Avfall på avveie er en alvorlig miljøtrussel, enten dette er skjemmende ved ilandflyting eller forgifter livet i havet. Giftene kan vi få tilbake i næringskjeden via maten. Vi forventer at du og ditt mannskap etterlever bestemmelsene i forskriften og gjør avfallshåndtering til et verdispørsmål i stedet for et miljøproblem.

Avfallsmottak i havneområdet
Oversikt over miljøstasjoner og avfallsmottak. Trykk på enden av pilene for mer detaljerte kart.

Tilgjengelige dokumenter

Avfallskart Skansen Avfallskart Ila Avfallskart Fosenkaia Avfallskart Tavern Avfallskart Brattøra Avfallskart Nyhavna