Forsiden Havna Regelverk og priser Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr

Sist oppdatert 07.09.2017
Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr er fastsatt av styret i Trondheim Havn og trådte ikraft 1.01.2015.

Gebyret skal gå til dekning av kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter Lov om havner og farvann § 27 .

Når vil saksbehandlingen pålegges et gebyr?
Saksbehandlingsgebyr gjelder behandling av søknad om tillatelse for tiltak som utløser søknadsplikt etter lovens § 27 første ledd innenfor følgende kommuners sjøområder:
 • Orkanger
 • Trondheim
 • Malvik
 • Stjørdal
 • Frosta
 • Levanger
 • Verdal
 • Inderøy
 • Steinkjer
 • Verran
 • Leksvik
Dette omfatter også tiltak på land, hvis det påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i det tilliggende farvannet.

Se lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr her.