Forsiden Utvikling Miljø Renere havn

Renere havn

Sist oppdatert 07.09.2017
Renere havn - tiltaksområder
Sjøbunnoppryddingsprosjektets tiltaksområder i Trondheim havn.

Renere havn er et prosjekt ledet av Trondheim kommune og avsluttet i 2016.

Sjøbunnen i sentrale deler av havneområdet i Trondheim var svært forurenset. For å sikre et rikt marint liv og biologisk mangfold, har vi nå ryddet opp.

Det ble utarbeidet en tiltaksplan for helhetlig opprydding av Trondheims havnebasseng, med bakgrunn i vedtatte miljømål. Miljødirektoratet dekket 75 prosent av prosjektkostnadene, mens kommunen og havneselskapet delte de resterende kostnadene.