Forsiden Havna Regelverk og priser

Regelverk og priser

Sist oppdatert 04.10.2018

Havneregulativ 2018

I havneregulativet finner du informasjon om

 • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS
   
 • alminnelige vilkår for tjenester ved våre havner
 • kaivederlag
 • varevederlag
 • kran- og maskintjenester
 • fortøyningsbistand ved hvert havneområde
 • avfallsmottak
 • korttidsleie av arealer
 • strøm og vann
 • snuhavnvederlag

Trykk på bildet til høyre eller last ned havneregulativ for 2018 her.
NB! Egne fortøyningspriser i Trondheim. Se Trondheim Boatmans prisliste her.

Se egne betingelser for bruk av Trondheim Havn Verdal her.
 Havneregulativ 2017


       
I tillegg følger fortøyningsselskapet Trondheim Boatmans egne priser for fortøyning.