Forsiden Havna Regelverk og priser

Regelverk og priser

Havneregulativ 2019

Havneregulativet gjelder fra 1.januar 2019. Her finner du informasjon om 

 • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS
 • alminnelige vilkår for tjenester ved våre havner
 • kaivederlag
 • varevederlag
 • kran- og maskintjenester
 • fortøyningsbistand ved hvert havneområde
 • avfallsmottak
 • korttidsleie av arealer
 • strøm og vann
 • snuhavnvederlag
 • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS