Forsiden Havna Aktører i havna Øvrige havnetjenester

Øvrige havnetjenester

Sist oppdatert 29.03.2017
Dette er en alfabetisk liste over firma som tilbyr havnerelaterte tjenester utover det som fanges opp av Aktører i havna for øvrig. Er det noen som mangler, eller det er behov for å oppdatere informasjon? Ta kontakt med nettredaktør.

Boa Group (Taubåtkompaniet)

Strandveien 43

7067 Trondheim


Tlf.:
73 99 11 99 / 930 23 100
http://www.boa.no

Sleping, dykkeroppdrag, berging, havneassistanse

Redningsselskapet

Vestre Kanalkai 19
7010 Trondheim

Tlf.: 73 88 09 90
http://www.nssr.no/Kontakt/Distriktskontorer/Kontor?key=79

Los-skyss

Skipsmaling AS

Vestre Kanalhavn 19
7010 Trondheim

Tlf.: 952 80 515
http://www.skipsmaling.as

Maling, lakk, malerverktøy, verneutstyr


Trondheim Boatman

Sandgata 29
7012 Trondheim

Tlf.: 73 52 61 94

Fortøyningsbistand

Trondheim losse- og lastekontor

Pir 2, kai 13
7010 Trondheim

Tlf.: 73 53 20 60
trondheim@losselaste.no

Utleie av arbeidskraft på havneområdet: Lossing/lasting av skip, terminaltjenester, arbeidsledelse, skipskranførere, portalkranfører, truckførere (alle typer) og terminaltraktor.

Trondhjem Bugser

Pir II
7010 Trondheim

Tlf.: 73 50 24 77
http://www.trondhjembugser.no

Sleping

Trøndelag Truckservice

Vestre Kanalkai 23
7010 Trondheim

Tlf.: 73 82 79 00
http://www.trondelagtruckservice.no/

Utleie og sertifisert sakkyndig kontroll, service og reparasjoner av trucker