Forsiden Om oss Organisering

Organisering

Sist oppdatert 22.06.2017
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, ledet av et representantskap som møtes minst to ganger hvert år. I tillegg er det etablert et havnestyre bestående av 8 medlemmer til å lede vår virksomhet.

Organisasjonskart


Eierandeler


Kommunenes eierandeler er basert på verdsettelse av kommunenes tingsinnskudd, hovedsakelig bestående av eiendommer og havneinnretninger.

Pr. 2017 baserer eierandelene seg på følgende fordeling:
 • Orkdal kommune (4,16 %)
 • Trondheim kommune (76,27 %)
 • Malvik kommune (0,01 %)
 • Stjørdal (1,83 %)
 • Levanger (5,29 %)
 • Verdal (8,00 %)
 • Steinkjer (2,06 %)
 • Leksvik (0,30 %)
 • Verran (0,01 %)
 • Frosta (0,01 %)
 • Inderøy (0,01 %)
 • Frøya (0,09 %)
 • Namsos (1,96 %)

Organisasjonsnummer


945 510 552

Se også