Omdømme

Sist oppdatert 24.10.2017
Trondheim Havn benytter aktivt omdømmeundersøkelser i arbeidet med å styrke sin strategi og for å prioritere riktig overfor kunder, politikere, media og egne medarbeidere. Til høyre kan du laste ned alle undersøkelsene vi har foretatt siden 2008.

Den seneste omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i september 2017 av Sentio Research Norge. 272 respondenter besvarte undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 5.9.–26.9. 


Hovedtrekk fra omdømmeundersøkelsen 2017

  • Trondheim Havn har generelt høy tillit blant respondentene, spesielt innenfor samfunnsansvar og miljø.
  • Trondheim Havn har stabilt god omdømme på kompetanse innenfor sine fagfelt.
  • Hva havneområdene angår, mener flertallet at havnedrift, sjøtransport og byutvikling bør kombineres.
  • Tre av fire mener at sjøtransport er best rustet til å ta imot en dobling av godsmengdene.

Generelle omdømmeelementer

 


Håndtering av fremtidig godsmengdeTre av fire respondenter mener sjøtransport er best rustet til å ta imot en dobling av godsmengdene. Henholdsvis 16 og 10 prosent mener bane og vei er best egnet, mens kun en prosent sier fly.

Ingen i offentlige etater mener at veitransport er den beste løsningen for å takle fremtidens godstransport.