Om Trondheim Havn IKS

Sist oppdatert 09.05.2019

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Indre Fosen, Namsos og Frøya.Vi forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene.

Vår strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringsliv, byutvikling og miljø.

Målsettingen for vår virksomhet er å utgjøre et konkurransedyktig tilbud for brukerne i regionen. Derfor ser vi også fremover, blant annet gjennom arbeidet med fremtidige knutepunkter for regionen.

I dag er vi over 50 dyktige medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver innen alt fra havnedrift til eiendomsforvaltning.Kart over havnene som ivaretas og driftes av Trondheim Havn IKS.