Forsiden Om oss Økonomi

Økonomi

Sist oppdatert 07.09.2017

Driftsinntekter


Alle tall er oppgitt i millioner kroner.

   2015  2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Eiendomsinntekter, vederlag og tjenester  99,5  98,2 97,2
 92,9 89,1 87,6 75,5 71,3 67,6 59,6 59,2 54,3
Havneinntekter  35,2  33,0  33,0  22,3 20,3 17,8 15,2 16,8 16,4 14,8 13,4 12,6
Sum  134,7  131,2  130,2 115,2
109,4
105,4
90,7
88,1
84,0
74,4
72,6
66,9
Særlige poster  0,5  15,6 18,1
  4,1
12,6
           
Sum  135,2  146,8 148,3
115,2
113,5
118,0
90,7
88,1
84,0
74,4
72,6
66,9


Finansielle forhold


Alle tall er oppgitt i millioner kroner.

   2015  2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Investeringer
 37,8 61,9*  39,7 
 12,6 25,3 20,7 16,4 28,9 26,2 16,8 28,4 17,4

* i tillegg er det investert i finansielle anleggsmidler for 15,5 millioner og i immaterielle anleggsmidler for 1,1 millioner i 2014.