Nyheter om "nyhavna"


32 treff på nyheter med emneord nyhavna

I gamle lagerbygg, mellom tungindustri og kaianlegg, yngler det av liv og farger. Lørdag 11.juni inviteres hele byen til en oppdagelsesferd - helt utenom det vanlige.Weber har vært på Nyhavna i seksti år. Fram til 1991 var sjøsand et sentralt produkt, i dag produserer de mørtel i sekker i tillegg til å være et stort regionlager for Lecaprodukter. Trondheim Havn besøkte Fabrikksjef Ove Skjaanes for å snakke om fremtiden for Weber Saint Gobain på Nyhavna, nærmere bestemt Ladehammerkaia.
rsz_weber_front_2.jpgTidligere i år inviterte Trondheim Havn og Trondheim kommune unge arkitekter og landskapsarkitekter til å komme med sine ideer til hvordan Strandveikaia kan se ut i framtida, gjennom den internasjonale plan- og arkitektkonkurransen Europan.
rsz_site-trondheim-1024x992.jpgByggingen av strandkantdeponiet i Nyhavna er godt i gang, og konstruksjonen begynner nå å bli godt synlig.
Strandkantdeponiet+lite.jpg
Startskuddet for Europan, verdens største arkitektkonkurranse, gikk allerede 2.mars. I dag var det klart for befaring på et av de 50 områdene som dekkes i årets konkurranse.
Europan+lite.jpgOnsdag ble det avholdt et eget informasjonsmøte for leietakere på Nyhavna. Tema var den nye kommunedelplanen, og hvilke muligheter den kan bringe med seg.
Mulighetsbilde,-Nyhavna-+-lite.png
Leietakere på Nyhavna inviteres til møte om den nye kommunedelplanen for Nyhavna i morgen, 10.03.2015, kl. 11.30 - 13.30.
080408+Nyhavna.gif
En ny kommundedelplan for Nyhavna er i skrivende stund ute på høring. Hva er egentlig planene for Nyhavna og hva skal skje videre?
Framtidas Nyhavna.jpg+lite.jpg
Førstkommende onsdag får du anledning til å gi innspill til utviklingen på Nyhavna.
Nyhavna Flyfoto + lite.jpgStore mengder forurensede masser skal hentes opp fra havnebassenget i Trondheim. Planforslaget for håndtering av massene er i dag sendt til politisk behandling. Forslaget, som legger opp til deponi på Nyhavna, innebærer også opparbeidelse av et nytt landområde tilsvarende størrelsen på Trondheim Spektrum.
140128+Renere+havn+Fisken+med+gassmaske+(lite).jpgHvordan Nyhavna ser ut om tretti år er fortsatt et åpent spørsmål, men i den kommende kommunedelplanen vil vi få noen av svarene på hva den sentrumsnære bydelen skal brukes til. Uansett utvikling må interessene til eksisterende bedrifter på Nyhavna ivaretas.
100809+Norsk+Stal+(lite).jpgNyhavna fyller en viktig rolle som aktivt havne- og industriområde i dagens Trondheim. På lengre sikt kan bydelen bli et spennende byutviklingsprosjekt, hvis vi gjennomfører de riktige grepene i riktig rekkefølge. 2013 kan bli avklaringenes år.
091119+Nyhavna+(lite).jpgOmtrent 50 interesserte med ulike utgangspunkter og synspunkter møtte i dag opp på seminaret på Svartlamoen om ny kommunedelplan for Nyhavna. Foredragene får du her.
120426+Nyhavna-seminar+(lite).jpgTorsdag 26. april arrangerer Trondheim kommune og Trondheim Havn seminar om ny kommunedelplan for Nyhavna. Det er satt av mye tid til spørsmål og diskusjon, så det er store muligheter for de som ønsker å komme med innspill tidlig i prosessen.
Nyhavna.jpg11.-12. mai arrangeres den årlige, nasjonale kystkulturkonferansen i Trondheim havn, nærmere bestemt på Rockheim. På konferansens andre dag rettes søkelyset mot havna i Trondheim, mot det som skjer og kan skje her. Utviklingen av Nyhavna blir et hovedtema.
110412+Ostre+Kanalhavn+(lite).jpgI går vedtok et enstemmig representantskap i Trondheim Arbeiderparti å arbeide for et nytt regionalt logistikknutepunkt øst for Trondheim, som de kaller en unik mulighet for fremtidsrettet godshåndtering. Dette muliggjør dessuten en omforming av bydelen Nyhavna, der tradisjonell industri og havnedrift flyttes til fordel for kunnskapsbasert næring, boliger og byliv.
100922+Maritimt+Forum+(lite).jpgHovedoppslag i Adressa både i går og i dag var bystyrepolitikeres ønsker for Nyhavna: boliger, butikker, kafeer og teknologibedrifter. Visjonen er slett ikke uoppnåelig, men krever at de nødvendige forutsetningene er til stede: Arealene kan kun frigis til byutvikling om det legges til rette for at dagens aktivitet i området kan flyttes ut til en ny havn i et nytt logistikknutepunkt.
101229+Nyhavna+Adressaforside+(lite).jpgDET HELHETLIGE GREPET: Om nytt logistikknutepunkt for trondheimsregionen blir en integrert løsning for både bil-, bane- og sjøtransport i Hell/Muruvik, vil enorme områder frigjøres for byutvikling i dagens havner i Trondheim og Stjørdal. I går fikk Trondheim Havns representantskap presentert våre visualiseringer av fremtidens havneområder.
101221+Visualisering+(lite).jpgMed bakgrunn i debatten som har vært, ønsker ikke Norsk Stål lenger å samordne seg ytterst på Transittkaia. Isteden ser de nå for seg å samle virksomheten på et mindre areal i området de planla å flytte fra, lengst sør i Transittgata.
100809+Norsk+Stal+(lite).jpgTrondheim Havn inngår en kortere leieavtale med Norsk Stål på Nyhavna. Dette tillater stålgrossisten nye lagerhaller på Transittkaia, uten at det legger bånd på eventuell byutvikling med Ocean Space Centre i spissen.
100809+Norsk+Stal+(lite).jpgTidligere i august var vi oppe i helikopter og fotograferte havnene våre. Oversiktsbildene er nå også gjort tilgjengelig for deg i vårt digitale fotoarkiv.
100813+Flyfoto+Orkanger+(lite).jpgNorsk Stål har i flere år ønsket å samle sin virksomhet på Nyhavna gjennom en ny stålhall ytterst på Transittkaia. I morgen tas saken opp til siste behandling i bygningsrådet, hvor Rådmannen innstiller på avslag.

Oppdatering: Saken utsatt til neste bygningsrådsmøte.
100809+Norsk+Stal+(lite).jpgOnsdag 4. november arrangerer prosjektgruppen for ny kommunedelplan for Nyhavna et oppstartsseminar i Verkstedhallen på Svartlamon. Et sekstitalls aktører er invitert til å delta i diskusjonen om Nyhavnas fremtid.
Nyhavna.jpgSøndag 23. august klokken 12 arrangerer Trondhjems Historiske Forening og Fortidsminneforeningen byvandring på Nyhavna.

Oppmøte er foran inngangen til Arkivsenteret, Dora I.
090820+Nyhavna+1943+(lite).jpgDebatten om Norsk Stål og deres planlagte nybygg på Nyhavna har gått friskt i det siste. Saken som skulle opp i bygningsrådet ble utsatt sist gang, og kommer opp igjen neste uke.
090609+Norsk+Stal+(lite).jpgFørstkommende lørdag, 18. april, arrangerer båtbransjen i Trondheim maritim dag ved Dorabassenget på Nyhavna. Blant utstillinger av motor- og seilbåter både på land og vann, finner vi også redningsskøyte, sjøsprøyte og patruljebåter.
090416+Sjosproyta+(lite).jpgStatens Vegvesen ved prosjektet E6 Trondheim-Stjørdal har i samarbeid med Trondheim Havn etablert nytt båtutsett på Nyhavna.
080526+Batutsett+Nyhavna.gifTrondheim Havn IKS har i samarbeid med LO, NHO og Næringsforeningen i Trondheim gjennomført en kartlegging av næringsvirksomhetene på Nyhavna.
080408+Nyhavna.gifLasteskipet Pioner Kazakstana har siden onsdag ligget ved kai på Nyhavna for lasting av 2000 tonn stål. Stålet er bearbeidet ved Lade Metall og skal inngå i skipsbygging ved verft i Murmansk.
071221+Stal+1.gifDet er mange som har sin arbeidsplass lokalisert på Nyhavna. TIH har registrert rundt 1000 arbeidstakere fordelt på 80 firma.
070206+Nyhavna.gifEt stort løft av modulkonstruksjon eid av Statoil er i dag gjennomført på Kullkranpiren, Nyhavna. Modulen veier 190 tonn og er produsert ved verft i Langesund. Løft og forflytning gjennomføres av Ugland med flytekrana Uglen som har total løftekapasitet 600 tonn.
070117+Modulloft+1.gifTerminalskuret i Transittgata 20 på Nyhavna som er utleid til Per T. Lykke AS rives i disse dager. Arealet vil bli opparbeidet og tilrettelagt for containere, stålhåndtering og spesielt forbedre forholdene for lossing av stål.
050310+Riving+av+terminalskur.gifVis nyheter