Nyheter om "muruvik"


2 treff på nyheter med emneord muruvik

Malvik kommune har lagt planforslag for Muruvik havn ut på ny høring. Planområdet omfatter hele havna, det omkransende sjøarealet og veitrasé opp til FV950. Høringsfrist er 1. mai.
Muruvik+havn+2010.jpgMalvik kommune vil fra 2011 gå inn i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS sammen med kommunene Trondheim, Orkdal og Stjørdal. Med dette vil også Muruvik inngå i selskapets havneportefølje.
Malvik+kommune.jpgVis nyheter