Siste nytt fra Trondheim Havn


Torsdag og fredag denne uken møttes representanter fra en rekke kommuner, offentlige etater og interesseorganisasjoner for å diskutere framtidas vegsystem i Orkdalsregionen.
0A6A7977.jpg
Med 150 000 turister, 7 snuhavnoperasjoner og 85 anløp har årets cruisesesong satt nye rekorder for Trondheim Havn.
1444-Magellan.jpgEtter en litt urolig periode for Trondheim Havn er den nye havnedirektørens mål å skape Norges beste arbeidsplass. Intet mindre.I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, får våre havner jevnlige besøk av marinefartøy.
1442-TD_Etikett.jpg
Trondheim kommune og Trondheim Havn inviterte tirsdag til informasjonsmøte om utviklingen av Strandveikaia.
Nyhavna_kunst.jpgBåde Trondheim og Orkanger har marinefartøy til havn lørdag.
1440-TD_Etikett.jpgPå havna i Orkanger arbeider sivilt helsevesen side om side med militære styrker. Norge er under angrep. Landet Murinius har tatt territoriell kontroll over Finnmark og store deler av Troms. Midt-Norge opplever trefninger og nå er havna i Orkanger under angrep. Dette er scenarioet det skal øves på når Nasjonal helseøvelse gjennomføres på Orkanger havn 1.november.
Helseskadde.jpgI disse dager gjennomfører vi en undersøkelse for å få innspill til hvordan vi kan ivareta våre kunder på best mulig måte.
I forbindelse med en større styrkedemonstrasjon på Byneset i perioden 29.-30. oktober, vil det være begrenset tilgang for ferdsel til sjøs i området.
TD_Etikett.jpgNATO-øvelsen Trident Juncture er allerede godt i gang. 29. og 31. oktober kan du se hvordan ny teknologi, autonomi, alternativ energi og kunstig intelligens kan brukes for å forsvare baser mer effektivt.
FFI .jpgVis nyheter