Forsiden Nyheter Vil utvikle industriområde på Verdal
23. april 2018

Vil utvikle industriområde på Verdal

Verdal kommune og Trondheim Havn er enige om å samarbeide om utviklingen av området Ørin Nord i Verdal Industripark. Formålet med intensjonsavtalen er å gi uttrykk for partenes felles intensjoner og overordnede vilkår for deres samarbeid, men den utgjør ingen bindende avtaleforpliktelse for gjennomføring av et endelig utbyggingsprosjekt.


Det har de seneste årene vært en sterk industriell utvikling i Trondheim Havn Verdal, med bl.a. videreutvikling av kalkindustrien og relokalisering av Felleskjøpets gjødsel- og ensileringsterminal. 

Som følge av denne utviklingen står Trondheim Havn Verdal i dag uten arealreserver som kan tilbys aktører med behov for kainær beliggenhet i Verdal.


Målbilde av Ørin nord

Verdal kommune har et rikholdig industri- og havneområde i Verdal Industripark, som omfatter flere ulike industrivirksomheter. Kommunen har over tid arbeidet for en helhetlig utvikling av industriområdet, inkludert ca. 250 daa regulert industriareal på Ørin Nord.  Verdal kommune og Trondheim Havn vil i tråd med intensjonsavtalen samarbeide om en mulig utvikling av Ørin Nord,  med mål om å legge til rette for en utvikling som øker den totale kapasiteten og fleksibiliteten på det samlede industriområdet, og gi optimal utnyttelse av havne- og havnerelatert areal.


For mer informasjon, har partene utnevnt følgende representanter: