Forsiden Nyheter Vil søke seg inn i Trondheim Havn IKS
24. april 2018

Vil søke seg inn i Trondheim Havn IKS  
Det ble i dag i kommunestyremøte i Indre Fosen kommune enstemmig vedtatt at Indre Fosen kommune ønsker å søke seg inn i Trondheim Havn IKS.

Indre Fosen kommune består av de tidligere kommunene Rissa i Sør-Trøndelag, og Leksvik i Nord-Trøndelag, som slo seg sammen til en kommune 1. januar 2018. Leksvik var tidligere en del av havneselskapet.

Søknaden vil deretter behandles i representantskapet før de offisielt kan gå inn i selskapet fra årsskiftet 2018/2019.

Formelt må Leksvik melde seg ut ved kommunesammenslåingen mellom Rissa og Leksvik, for så ved årskiftet gå inn som en ny kommune.