Forsiden Nyheter Vil minimere forstyrrelser
28. august 2018

Vil minimere forstyrrelser

I forkant av arbeidet i sjøen som vil foregå på havna i Verdal en tid fremover, ble aktører i havna invitert til informasjonsmøte. Forutsigbarhet i forbindelse med anløp var på agendaen, og Småbåtforeningen fikk også en status om hva som skjer videre.


Torsdag 23. august ble det avholdt en serie med brukermøter på Verdal. Dag Voll, Byggherreombudet på Verdalskalk, inviterte blant annet andre operatører på havna til informasjon og dialog rundt arbeidet i forbindelse med utskipingsanlegget for kalk. Entreprenør Stjern AS var til stede med underentreprenør Johs. J. Syltern, Trondheim Havn Verdal og representanter fra Kalkkaia AS. Arbeidet i sjøen ble beskrevet i detalj, og det ble blant annet bestemt å formalisere dialogen mellom entreprenør og havn fremover, gjennom daglige informasjonsrunder.

- Vi må så tidlig som mulig sikre oss at forstyrrelser minimeres. Derfor er det også viktig at vi vurderer arbeidet som skal gjøres opp mot aktiviteten i havna, og se hvor det eventuelt kan oppstå risiko eller konflikter, sa Odd Martin Holmsberg, avdelingsleder i Trondheim Havn Verdal.- Vi ønsker mest mulig forutsigbarhet i farleden, sa Terje Bragstad i Franzefoss Minerals, og ønsket seg fortsatt god dialog og oppfølging i den perioden det kan oppstå problemer. 

For å synliggjøre fasene i mudringsarbeidet, vil aktivitetene som inngår i operasjonen bli satt opp i rekkefølge. Målet er å være i forkant av eventuelle interessekonflikter som kan oppstå. 

Arbeidet i sjøen vil skje fra september 2018 til mars 2019.


Inviterte til møte: Byggherreombud Dag Voll inviterte til møte for brukerne av havna i Verdal. Geir Tronga forklarer arbeidet som skal gjøres i sjøen.

- Målet er å avdekke og finne ut av ulemper mudringen kan påføre i forbindelse med anløp. Derfor er vi avhengige av at vi på havna her vet hva som skal skje til enhver tid, og at vi har gode rutiner på varsling. Det har i aller høyeste grad et HMS-aspekt, men det er samtidig praktisk og effektivt at vi snakker med hverandre i forbindelse med skipsanløp i nærhet av arbeidsområdet, sa prosjektleder Eskil Pedersen. 

 

Møte med Småbåtforeningen


Det ble samtidig holdt et møte med Småbåtforeningen, som ble informert om anleggsarbeidet. Eskil Pedersen introduserte hovedentreprenør Stjern AS, og underleverandør Johs. J. Syltern, som hovedsakelig står for arbeidet som foregår i sjøen. 

Geir Tronga i Johs. J. Syltern fortalte om prosessen og arbeidet i sjøen som går frem til mars. Mudringen skjer i vinterhalvåret for å skåne friluftsliv og livet i naturen.

Han fortalte at arbeidet hovedsakelig vil være til liten sjenanse for brukere av fritidsbåter, men at mannskapet vil være tilgjengelig på VHF, maritim frekvens ved behov for sikker og effektiv passering. 

Kontaktinformasjon er tilgjengelig for å opprettholde en god dialog og jobbe sammen for at anleggsperioden skal foregå uten større forstyrrelser.