Forsiden Nyheter Vil gjøre moloen allment tilgjengelig
16. oktober 2017

Vil gjøre moloen allment tilgjengelig

Transformasjonen av området fra Ravnkloløpet til Hurtigbåtterminalen er allerede i gang. Og i løpet av neste år skal også moloen og Brattørbassenget utbedres.


Som tidligere meldt er Trondheim Havn allerede i gang med å bygge en promenade på strekningen mellom Ravnkloløpet og Hurtigbåtterminalen. Dette arbeidet forventes å være ferdig i år, og når dette er unnagjort, vil arbeidet settes i gang med å utbedre moloen, og dessuten anlegge snuplass for bussene som frakter cruiseturister til byen.

- Tiltakene vi har satt i verk for å utbedre området skjer på bakgrunn av rekkefølgebestemmelsene Trondheim kommune har vedtatt. Alle som har fått lov til å bygge, må også ruste opp uteområdet. For eksempel er Clarion Hotel & Congress pålagt å opprettholde passasjen frem til moloen, sier havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, til Adressa (bak betalingsmur).


Utbedring: Den åpne delen av moloen vil få nytt dekke og beplantes.


Mer folk i området

Etter at Sjøgangen ble ferdigstilt i 2012, begynner området etter hvert også å tiltrekke seg folk, da brua forkortet gangavstanden fra sentrum til ytre del av Brattøra, og dermed knyttet områdene tettere sammen. 

Arbeidet med moloen krever mye grunnarbeid, og er et kostbart område å utarbeide. Muren, som ligger på innsiden, er et verneverdig objekt, og vil følgelig bli stående som den er. Tidligere har det blitt gjort en del grunnarbeid på tuppen av moloen, og dessuten har fyrlykten blitt rettet opp. Illustrasjonsbilder av det planlagte og pågående arbeidet.  


Havnedirektøren forteller i intervjuet med Adressa at en gangvei vil strekke seg helt mot tuppen av moloen. Også rullestolbrukere skal kunne ferdes der.

- Kravet om universell utforming vil også lette adkomsten for rullestolbrukere. Ved fyrlykta vil man med rullestol kunne ta seg helt ned til sjøen. Den åpne delen av moloen vil få nytt dekke og beplantes. Det kan også bli aktuelt å sette ut benker på moloen, sier Krohn-Hansen.

Hele artikkelen kan leses her (Adressa+).