Forsiden Nyheter Vil belønne miljøvennlige skip
18. oktober 2017

Vil belønne miljøvennlige skip

De største cruisehavnene er enige om en modell for å måle utslippene til skipene som ligger ankret opp, eller til kai. Formålet er å kunne stimulere til økt miljøeffektivitet gjennom økonomiske insentiver.


Antall cruiseturister har økt fra ca. 200 000 til oppimot 700 000 de siste 15 årene, og antall passasjerer per skip ble omtrent fordoblet, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Dette gir utslag i økonomisk aktivitet, men byr også på utfordringer. 

De største cruisehavnene har derfor igangsatt et prosjekt der utslippene til skipene måles når de ligger ankret opp, eller til kai. Modellen som skal benyttes kaller de Environmental Port Index (EPI), og skal måle skipenes utslipp i disse situasjonene. Det er klassifiseringsselskapet DNV GL som har utarbeidet modellen i samarbeid med foreningen Norske Havner, Kystverket, Innovasjon Norge og en rekke havner.


Cruiseskipet AIDAluna til kai i Trondheim.

Mange havner bruker i dag Environmental Ship Index (ESI) for å gi miljørabatter. Ettersom mange skip likevel ikke er ESI-registrert, har den ønskede effekten uteblitt. Bergen Havn har derfor tatt initiativ og invitert de største cruisehavnene i Norge til å finne en modell for bedre miljøvekting.

Enige om veien videre

Målet er at denne modellen skal gjøre det lettere å koble miljøpåvirkningen til pris i havnene, og dermed kunne gi økonomiske fordeler til skipene som er mest miljøeffektive.

– Vi vet at rederiene er sensitive til kostnader, sier Even Husby i Bergen og Omland havnevesen, til NRK.

I tillegg til dette er tanken å legge til rette for større åpenhet rundt cruisenæringen og det de gjør for å redusere sine utslipp.

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland havnevesen (BOH), Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Destinasjon Eidfjord, Cruise Destinasjon Hardangerfjord, Tromsø Havn, Molde og Romsdal Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

– Havnene skrev under en samarbeidsavtale i juni 2017, nå har vi hatt det andre nettverksmøte og er enig om veien videre. Nå i høst skal vi jobbe videre sammen med DNV GL for å se hvordan modellen virker i praksis, sier prosjektansvarlig Even Husby i Bergen og Omland havnevesen (BOH).