Forsiden Nyheter Verksted om framtidas vegsystem i Orkdal
9. november 2018

Verksted om framtidas vegsystem i Orkdal

Torsdag og fredag denne uken møttes representanter fra en rekke kommuner, offentlige etater og interesseorganisasjoner for å diskutere framtidas vegsystem i Orkdalsregionen.


Statens vegvesen har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet igangsatt et arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen. Utredningen skal se nærmere på E39 og de viktigste fylkesvegene i sammenheng med kollektivtransport, tilknytning til havneområdet og forholdet til myke trafikanter. 

I disse dager har Trondheim Havn sammen med kommuner, andre offentlige etater og interesseorganisasjoner møttes i et eget verksted for å se nærmere på framtidige behov og muligheter med et nytt vegsystem. 

- Et sentralt element i KVU-prosessen er verkstedet der vi inviterer kommuner, fylkeskommuner, regionale statsetater, organisasjoner og næringsliv til å dele sin kunnskap og komme med gode innspill til arbeidet. Vi trenger deres hjelp til å kartlegge transportbehov og framtidsmuligheter i området, sier prosjektleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen på vegvesen.no. 

Orkanger havn er et sentralt logistikkledd som, forsyner regionen med importgods fra de store kontinenthavnene. Godset distribueres videre til regionen på vegnettet. Sjøveis gods bidrar samtidig til å redusere belastning på vegnettet fra Østlandet. Orkdal havn som nytt logistikk-knutepunkt for Trondheimsregionen gir behov for bedre tilknytning til hovedvegnettet, heter det i utfordringsnotatet. 

Se utfordringsnotat her.