Forsiden Nyheter Veien videre i nye Trøndelag
22. juni 2018

Veien videre i nye Trøndelag

Trondheim Havn og NHO Transport og Logistikk arrangerte bransjetreff, der transportbransjen i Trøndelag møttes på E.C. Dahls for å belyse temaet "Samferdsel i nye Trøndelag, hva nå"?


Trondheim Havn og NHO Transport og Logistikks bransjetreff er et forum der logistikknæringen i Trøndelag i fellesskap møtes for å belyse utfordringer og sette fokus på ulike temaer som er viktige premissgivere for næringen i en sosial ramme. Denne gangen var det samferdsel i nye Trøndelag som sto på agendaen. 

Arild Hoff fra Egil Ulvan Rederi holdt en innledning om bedriften som i fjor ble kåret til årets maritime lærebedrift. Han snakket om muligheter i et marked som stagnerer. For når marginene er små, stilles det desto høyere krav til en effektiv og rasjonell drift.


Arild Hoff presenterte Egil Ulvan Rederi og mulighetene som ligger i markedet de opererer i.

- Det er et bevisst valg at vi opererer i flere segmenter, ettersom dette gir fleksibilitet og flere ben å stå på, fortalte Hoff. 


Lave drivstoffkostnader viktig
Rederiet fokuserer i stor grad på å redusere drivstoffkostnader gjennom moderne utstyr og fartøy, og dessuten effektivisere mannskapet som drifter skipene.


Presenterte Egil Ulvan Rederi: Arild Hoff
- Reduksjon av drivstoffkostnader betyr nye og moderne båter, som er viktig for å kunne konkurrere på pris i et konkurransepreget marked. 

- I 2018 åpner vi en ny rute som profileres under «With Line», fortalte Hoff, som gjør at de vil ha ukentlige anløp langs hele kysten og fra Oslo til nord-Troms.

- Dette gjør bildet mer forutsigbart og enklere for kundene, fortalte han.

Han la til at nye Kristian With vil doble lastekapasiteten, og snakket også om viktigheten av å starte i det små, og tørre å prøve nye ting, ved for eksempel å kunne ta flere typer last, eksempelvis innen fiskefor og sjømat. 


Ønsker godt samarbeid
Trondheim Havns havnedirektør, Knut Thomas Kusslid, presenterte seg, og snakket litt om de forskjellige alternativene som har blitt vurdert som havneanlegg  i Trøndelag.

Presenterte seg: Havnedirektør i Trondheim Havn, Knut Thomas Kusslid.

Han snakket videre om viktigheten av å opprettholde god dialog mellom havna, rederiene og de aktørene som innbefattes av godstransporten over kai. 

- Kom gjerne innom og fortell oss hva vi kan bli bedre på, sa Kusslid.


Dobling de neste 25 år
Fylkeskommunen holdt innlegg ved nestleder for hovedutvalg vei, Trøndelag fylkeskommune, Jan Inge Kaspersen. Han snakket om helheten ved, og koblingen mellom fremtidens godshåndtering, med samferdselen for øvrig. For hva vil effekten være av at den ventede økningen i gods ender opp i trafikksystemet på vei?

 
Jan Inge Kaspersen, nestleder for hovedutvalg vei i fylkeskommunen snakket om den fremtidige godsøkningen som ventes i løpet av de neste 25 årene.
- Varetransporten vil doble seg de neste 25 årene. Dette tilsvarer 100 mil med lastebiler, sa Kaspersen, og la til at dette er dobbelt så stor vekst som innen personbiltransport.

Han la til at det var svært viktig å tilpasse veiene for den økende godsmengden, og at fylkeskommunens rolle i dette arbeidet blant annet innebærer en egen delstrategi for gods som utarbeides dette året. Videre fortalte han at de  var i gang med å opprette flere møteplasser med næringene, og stimulere til fellesprosjekter.

- Gods over på sjø er viktig for å nå klimamålene våre, men vil kreve gode logistikkknutepunkter i Trondheim og omegn, fortalte Kaspersen, før han gjentok til de oppmøtte at de gjerne mottok innspill til delstrategien for vei som er lagt ut til høring.