Forsiden Nyheter Ubåtbesøk i havna
19. oktober 2018

Ubåtbesøk i havna

De første marinefartøyene legger denne formiddagen til kai på Ila Pir. Blant dem er to norske ubåter.


I forkant av storøvelsen Trident Juncture, samles NATOs sjøstyrke i Trondheim for en Pre-sail Conference. 17 marinefartøy er ventet til Trondheim Havn denne helgen, og første gjest er den norske ubåten HNOMS Utstein. Ubåten tilhører ULA-klassen, og har dieselelektrisk framdrift. Også ubåten HNOMS Uredd ventes inn denne formiddagen. Begge vil ligge side om side på Ila Pir de neste dagene.

I tillegg anløper fregatten HNOMS Helge Ingstad, danske HDMS Esbern Snare og nederlandske HNLMS Karel Doorman i Ila.

Utvis aktsomhet i havneområdene

Havneområdene er områder med tidvis mye aktivitet, både fra kommersiell godstransport, industrivirksomhet og annen trafikk. Vi oppfordrer skuelystne om å utvise aktsomhet når de ferdes i havneområdene, og respektere fartøybesetningens restriksjoner.