Forsiden Nyheter Trondheimsrederi ble "Årets maritime lærebedrift"
6. februar 2018

Trondheimsrederi ble "Årets maritime lærebedrift"

Stiftelsen Norsk maritim kompetanse har tildelt prisen for Årets maritime lærebedrift 2017 til rederiet Egil Ulvan Rederi AS, som holder til i Trondheim.


Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som delte ut prisen på Haugesundkonferansen 2018.

- Vi er et lite selskap som opererer i en bransje med små marginer og der vårt mannskap utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Derfor er vi ydmyke og stolte når vi får en anerkjennelse for opplæringsarbeidet som utøves i organisasjonen, og som er avgjørende for vår konkurransekraft, sa daglig leder Arild Hoff under tildelingen.

Stiftelsen Norsk maritim kompetanse begrunnet tildelingen blant annet med at rederiet har lærlingeplasser på alle sine skip, både for dekk og maskin. Dessuten kan rederiet tilby karriere fra start som lærling til toppstilling om bord, og viste til at slike eksempler allerede finnes blant deres ansatte.

Stiftelsen begrunner videre med at Egil Ulvan Rederi i dag har totalt ni lærlinger og fem dekkskadetter om bord på sine båter, som er et vesentlig tall i forhold til flåtestørrelsen.

Rederiet synliggjør slik sett at kystflåten er en attraktiv karriere for nyutdannede sjøfolk, heter det videre i begrunnelsen.