Forsiden Nyheter Trondheim Havn ESI-registrert
18. januar 2018

Trondheim Havn ESI-registrert

Fra og med 1. januar er Trondheim Havn registrert i ESI. Målet er å motivere til renere sjøtransport, gjennom å belønne de fartøyene som slipper ut minst.


ESI (Environmental Ship Index) er et prosjekt innen World Ports Climate Initiative (WPCI), hvor havner i hele verden forplikter seg til å redusere utslipp av klimagasser.

Flere norske havner er også registrert. Det betyr rabatter og økomisk insitament for de rederiene som gjør tiltak for å få skipene sine enda grønnere.


Drevet av naturgass: Sementskipet Ireland, som her ligger til kai hos Norcem, er ESI-registrert.

Dette gjøres gjennom at skipseierne registrerer skipene i indeksen, og får en totalscore som følge av informasjonen de oppgir.

ESI vurderer mengden karbondioksid, nitrogenoksid og svoveloksid som det registrerte skipet slipper ut, og identifiserer og belønner de skipene som har lavere utslipp enn det som kreves av øvrige utslippsstandarder gjennom International Maritime Organization.

Når Trondheim Havn nå er registrert i ESI, vil skip med lavere utslipp kunne belønnes med miljørabatter. 

I Teknisk Ukeblad kan du lese en artikkel fra 2015 om at 9 av 10 av de mest miljøvennlige skipene i verden på det tidspunktet var norske, ifølge ESI-standarden.

Her kan du lese mer om beveggrunnene bak ESI-registrering, og hvordan havner rundt om i verden forplikter seg til å tilrettelegge for grønn sjøtransport i sine havneområder.
Environmental Port Index

Tidligere har vi skrevet om at de største cruisehavnene i tillegg er med i et prosjekt for ytterligere å måle utslippene til cruiseskipene når de ligger ankret opp, eller til kai. Modellen som skal benyttes kaller de Environmental Port Index (EPI), og skal måle skipenes utslipp i disse situasjonene.

Det kan du lese mer om i denne artikkelen.