Forsiden Nyheter Tilskudd til havnesamarbeid
17. januar 2018

Tilskudd til havnesamarbeid

Kystverket lyser ut en ny runde med tilskudd til havnesamarbeid, som et ledd i å flytte mer gods fra vei til sjø.


– Dette er det fjerde året vi lyser ut midler gjennom denne ordningen, og vi opplever at det fremdeles er interesse rundt den. Både store og små havner har tidligere fått innvilget tilskuddsmidler, og det er spennende å se hvilke prosjekt som fins rundt omkring i havne-Norge, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.


Trondheim Havn: Oversiktsbilde over Trondheim Havn, samt en nasjonal havneoversikt over Norge.

Tilskuddet skal altså stimulere til økt samarbeid mellom norske havner og kommuner. Målet er å bidra til mer gods på sjø ved at konkurranseevnen til sjøtransporten overfor vei styrkes gjennom økt transportkvalitet og reduserte priser.

Tilskuddet finansieres gjennom Statsbudsjettet, og utgjør om lag 10 millioner norske kroner.

Mer info om utlysningen på Kystverkets egne sider.