Forsiden Nyheter Tilskudd for sjøbaserte godsruter
13. februar 2018

Tilskudd for sjøbaserte godsruter

Kystverket skal i 2018 dele ut 75 millioner kroner i tilskudd til sjøbaserte godsruter. Nå inviterer de redere, havner, speditører og andre interesserte til informasjonsmøte i Trondheim.


Informasjonsmøtet om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø finner sted i Trondheim 27. februar. 

Der inviteres redere og andre som ønsker å etablere sjøbaserte godsruter for gods som i dag går med veitransport, til informasjonsmøte om tilskuddsordningen.Tema:
  • Prosjekter som kan motta støtte
  • Tildelingskriterier
  • Endringer i retningslinjer
  • Beregning av nytteverdi og andre vilkår for tilskudd

Når og hvor:

Tirsdag 27. februar kl. 10.00–12.00 på Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, 7012 Trondheim