Forsiden Nyheter Testet førerløs ferge i Trondheim
26. april 2018

Testet førerløs ferge i Trondheim

På Ballstad i Vestvågøy blir en luftlinje på under 150 meter til nesten en times gange rundt øya. I dag har en prosjektgruppe vært i Trondheim for å undersøke muligheten for å forbinde de to områdene med en autonom passasjerferge.


Avstanden mellom «Landet» og «Øya» er en utfordring for reiseliv, næringsliv og innbyggere på Ballstad i Vestvågøy kommune. Det som i luftlinje bare er en kort strekning over vann, utgjør ti minutter kjøring hele veien rundt, og nesten en times gange.


Testet på Transittkaia: NTNU, ved blant annet Egil Eide til venstre, demonstrerte maritim teknologi foran Trondheim Havns lokaler på Nyhavna.


Derfor er nå et forprosjekt i gang, der man ser på mulighetene for å knytte de to delene sammen med autonom ferge. 

 
På studietur i Trondheim: Prosjektleder Sigve Olsen til venstre.
- Det er en lang strekning der det tidligere var en fløttmann som tok folk over havna, men som ikke lenger er der, sier prosjektleder Sigve Olsen. Han var i dag i møte hos Trondheim Havn, der NTNU, med blant annet førsteamanuensis Egil Eide, fortalte om teknologien som allerede eksisterer innen maritim autonomi.

Testet fra Transittkaia

Olsen fikk, sammen med prosjektgruppen, se og være med i prototypen til passasjerfergen som planlegges over kanalen i Trondheim. Teknologien som drifter de autonome systemene gror godt i de maritime miljøene i byen. Olsen forteller at de er i Trondheim på studietur, og at målet er å vurdere om teknologien kan løse kommunikasjonen mellom Ballstadlandet og Ballstadøya.

- Vi er ikke her for å skape noe nytt, men for å løse et problem, sier Olsen.

Det som skal avklares fremover i et videre forstudium er:
  • Hvilke ​fagmiljøer​ og samarbidspartnere en kan koble seg opp mot
  • Regelverk på området
  • Hvilke finansieringsmuligheter som finnes
  • Lokal interesse og kompetansemiljøer
  • Grunneierforhold og andre brukere av havna. 


Prototype av førerløs passasjerferge i Trondheim.

De har snakket med kai- og grunneiere, og jobber samtidig med å finne universalløsninger for docking, som kan benyttes av flere aktører, slik at passasjerfergen kan sees i en større sammenheng ved utviklingen av området.Prosjektgruppen jobber nå videre med et videre, formalisert forstudium for å avklare hvilke ressurser som vil kreves for å gå inn i et prosjekt av denne typen, og hva som skal til for å realisere ideen i praksis.