Forsiden Nyheter Tester Trondheims første førerløse ferge
21. november 2016

Tester Trondheims første førerløse ferge

Vi ble med da Trondheimsstudentene Henrik Alfheim og Kjetil Muggerud testet teknologien til det som skal bli Trondheims første førerløse ferge. Målet er at den skal være klar til å frakte passasjerer over kanalen allerede i 2019.


Alfheim og Muggerud er studenter ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Etter sommerjobben hos DNV GL økte interessen for autonome fartøy. Nå skal de skrive masteroppgave om teknologien bak Trondheims første førerløse ferge.

- Vi tester dynamisk posisjonering; det vil si at båten skal kunne ligge i en eksakt posisjon, uten å påvirkes av vær eller vind. Den skal kunne justere posisjonen sin i forhold til det, forteller Kjetil Muggerud.

De har lånt skalamodellen ReVolt av DNV GL for anledningen, men til våren er planen at de skal bygge en egen fergemodell for testing. To GPS-antenner skal sikre inntil en centimeters presisjon når på den radiostyrte testbåten slippes på egen hånd.

- Selve GPS-teknologien er fra 90-tallet, forklarer Muggerud. Denne første testen er bare en av mange. Innovasjonen ligger i teknologiske anti-kollisjonssystem som skal detektere uventede ting i omgivelsene og styre unna kollisjon.

Førerløs ferge over kanalen


Masteroppgaven er en viktig forstudie for utviklingen av det som skal bli Trondheims første førerløse ferge over kanalen. Det ti meter lange fartøyet skal bringe passasjerer og sykler trygt i skytteltrafikk over Nidelva - uten fører. Ferga skal gå "on demand" - passasjerer skal kunne trykke på en knapp som gir ferga signal om å komme. Ideen kom fra høvedsmann i Kystlaget Trondhjem, Egil Eide, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU. Nå følger han prosjektet tett.

- Førerløse ferger kan få betydning for samferdselsløsninger i framtida og er et grønt alternativ til bil, sier Eide.

- Ferga kan bli en god erstatsning til broer når nye tverrforbindelser mellom spredte bosetninger og øyer skal etableres, understreker han. Med på laget er også Trondheim Havn som denne høsten inngikk en avtale om med NTNU, Kongsberg Maritim, Marintek og Maritime Robotics om å bruke Trondheimsfjorden som testsite for autonome fartøy.

- Det er viktig for Trondheim Havn å høste erfaringer fra uttesting av framtidas samferdselsløsning. Derfor er vi med i FOU-prosjekter av autonome fartøy, også i større skala, sier havnedirektør Einar Hjorthol.