Forsiden Nyheter Terminalbygg på kai 13 rives
1. oktober 2018

Terminalbygg på kai 13 rives

Det gamle terminalbygget til J.P.Strøm på Pir II skal rives denne høsten.


Bygget er todelt med fryselager oppført i 1969, og kontordel i to etasjer oppført i 1980. I 1981 ble det i tillegg satt opp en brakkerigg inntil lagerdelen. Bygget er uhensiktsmessig bygget etter dagens standard, og bygningsmassen har store skader som vil være kostbare å utbedre.

- Ved å rive bygget, vil etterspurt areal frigjøres på Pir II, noe som muliggjør vekst for våre kunder. På lengre sikt vil det gi muligheter for etablering av nye og mer effektive løsninger når bedrifter skal relokaliseres i forbindelse med den fremtidige utviklingen av Nyhavna, forteller Tove Kulseng, eiendomssjef i Trondheim Havn IKS.

Anleggsområde avsperres

Arbeidene med rivingen ble startet 1. oktober, og skal etter planen pågå i om lag tre måneder. Arbeidsområdet avsperres med anleggsgjerder og kjøreport av hensyn til sikkerhet for øvrige besøkende på Pir II. Det er videre satt opp avsperring av anleggsplass mot kaikant slik at kommunikasjon med båter på Pir II fortsatt er operativ.