Forsiden Nyheter Suksess for Coca-Cola i logistikknutepunktet på Brattøra
18. januar 2008

Suksess for Coca-Cola i logistikknutepunktet på Brattøra

For to år siden tok Coca-Cola kontakt med Trondheim Havn med ønske om å etablere seg i det nye logistikknutepunktet på Brattøra. I samarbeid med Fosen Gods har Trondheim Havn bygd om det gamle havnelageret til et moderne cross-docking-senter. Lokalene er skreddersydd til formålet, og både Coca-Cola og Fosen Gods er nå etablert i bygget.


Coca-Cola
Logistikksjef  Oddvar Lereggen og driftssjef Dag Aure.

Coca-Cola har flyttet både logistikk- og salgsavdelingen fra Heimdal og inn i de nye lokalene. Etter over ett års drift ser man resultatet i form av at Coca-Cola sparer 5 mill. kr per år med denne løsningen. Besparelsen ligger i reduserte overføringskostnader fra Brattøra til Heimdal, redusert husleie for lager, og at de har tatt vekk dobbeltfunksjoner i forhold til Trondheim og Oslo. Daglig kommer det 10-12 containere med tog som trekkes over til anlegget, splittes og distribueres.

Logistikksjef Oddvar Lereggen er meget godt fornøyd med den nye løsningen. Sammen med Fosen Gods som er samarbeidspartneren til Coca-Cola og den som drifter anlegget og opplegget, planlegges allerede flere opplegg som ytterligere kan skape forbedringer. Driftsansvarlig Dag Aure jobber tett sammen med Lereggen. De ønsker seg større grad av samkjøring av distribusjon. Fosen Gods, som i dag har en omsetning på ca 210 mill.kr, har Coop som sin største kunde.

Nye tanker om samdistribusjon på distriktet og i Trondheim by er spennende tanker som det vil jobbes med i tiden fremover.