Forsiden Nyheter Stanser utsiving av tungmetaller
4. januar 2010

Stanser utsiving av tungmetaller

Det nedlagte gruveverket i Ilsvika fører årlig til et utslipp av over et tonn tungmetaller til havnebassenget. Nå er det klart for opprydding. Trondheims mest forurensede sted blir med det omgjort til friluftsområde.


Fagervika
Ilsvika. (Foto: Knut Sødahl)
34 års drift med oppredningsverk har satt sitt preg på vannkvaliteten i området. Blant annet frarådet Mattilsynet i 2002 å spise blåskjell fra Fagervika på grunn av høye PAH-verdier. SFT har ifølge Adresseavisen satt området som nummer tre på listen over de verst forurensede stedene i Norge.

Gjennom oppryddingen vil området ifølge kommunens arealplan bli omgjort til rekreasjons- og friluftsområde. Saken skal opp i formannskapet i januar, og opprydningen kan potensielt starte allerede i mars/april.

–De gamle bygningene med tilhørende transportsystemer ned til kaien skal rives, og sjaktene skal fylles igjen. En del av overskuddsmassen og den knuste betongen skal gjenbrukes på plassen, mens sterkt forurensede masser skal fraktes bort. På toppen skal det legges ut et rent jordlag som skal tilsåes, sier stabssjef Bjørn Ekle i Trondheim kommune til Adresseavisen i dagens papirutgave.

Trondheim Havn deltar sammen med Trondheim kommune i prosjektet Renere havn, som skal kartlegge forurensing i havnebassenget med påfølgende tiltaksplan. Havna er preget av tusen års virksomhet, og det er påvist varierende grad av metallforurensning og organiske miljøgifter i sedimentene som blant annet stammer fra tidligere industri- og kloakkutslipp. At det nå blir ryddet opp på land i Ilsvika er et viktig bidrag til renere bynær sjø. Utslippene fra nedlagt industri i Fagervika er et godt eksempel på hvordan man i arbeidet med å oppnå et varig renere havnebasseng også er avhengig av tiltak på land.

Faksimile Adresseavisen 4.1.10
Faksimile Adresseavisen 4.1.10.