Forsiden Nyheter Søker om tillatelse til en renere havn
24. juni 2014

Søker om tillatelse til en renere havn

Miljødirektoratet har nå på høring vår søknad om tillatelse til tiltak mot forurenset sjøbunn i Kanalen, Brattørbassenget, Ilsvika og Nyhavna. Høringsfrist er 1. august.


Kofferttralle i Kanalen (Foto: Lene Storrø)
Gjengrodd og bebodd kofferttralle på bunnen av Kanalen utenfor Trondheim Sentralstasjon (Foto: Lene Storrø).
På vegne av samarbeidsprosjektet Renere havn har Trondheim kommune søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i forbindelse med opprydding i Trondheim havn.

Kommunen søker om å dekke til sjøbunnen i Kanalen, Brattørabassenget, Nyhavna og Ilsvika med rene masser. For å få tilstrekkelig seilingsdyp er det nødvendig å mudre forurenset sjøbunn før tildekking i deler av Kanalen, Brattørabassenget og Nyhavna. Kommunen søker også om å etablere deponier for mudringsmasser i Nyhavna. Det er estimert at det blir behov for å mudre ca. 65 000 m3.

Oppstart av oppryddingen er planlagt i desember 2014 for Ilsvika og Brattørabassenget. Hele oppryddingen er ventet å være gjennomført i løpet av 2016.