Forsiden Nyheter Snøtømming i sjø ikke tillatt
6. desember 2018

Snøtømming i sjø ikke tillatt

Det er ikke tillatt å tømme tilkjørt snø eller annen masse over kai i Trondheim Havns havneområder. En dispensasjon fra forbudet må søkes hos Fylkesmannen.


Det har tidligere vært tillatt å dumpe tilkjørt snø eller masse i fjorden ved Trondheim Havn. Dette er ikke lengre tillatt jamfør Forurensningsforskriften. 

Dispensasjon kan søkes


Trondheim Havn kan ikke gi tillatelse uten dispensasjon fra Forurensningsforskriften ved Fylkesmannen. 
Søknad sendes til Fylkesmannen-  og Fylkesmannens tillatelse må foreligge før en tidfestet avtale etter vilkår med Trondheim havn kan inngås. 

Kaiområdene er kameraovervåket og en eventuell overtredelse vil bli anmeldt. 

Emneord

miljø