Forsiden Nyheter Skansen bru stengt på ubestemt tid
27. oktober 2017

Skansen bru stengt på ubestemt tid

Skansen bru er stengt på ubestemt tid. Det er ennå ikke klarhet rundt omfanget av problemet, og når den vil være operativ igjen.


Som følge av avsporingen på toglinja vil Skansen bru en tid fremover være ute av drift.

Det er heve- og senkefunksjonen som ikke fungerer, mens dieseltog kan passere. Båter som er avhengig av bruåpning, kan dermed for en periode fremover ikke passere. 

Det er skader på master til strømforsyning, i tillegg til skader på sporet, og på mandag vil det gjøres en ny vurdering av skadeomfanget. 

Det er Jernbaneverket som har driftsansvaret for Skansen bru, men Trondheim Havn vil melde videre på våre sider og på Facebook med oppdatert informasjon om status på arbeidet.

Oppdatering, 27. oktober, 15.20: Det vil ta minst 14 dager før broen er operativ og mulig å åpne.